Drukuj

Komunikaty Inspekcji Sanitarnych

Komunikat Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 28.01.2020

28.01.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dot. rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych koronawirusem 2019-n CoV, który po raz pierwszy wykryto w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach informuję, że sytuacja epidemiologiczna jest monitorowana na bieżąco we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie otwórz >>> w kategorii Informacje oraz Komunikaty umieszczane są aktualne wiadomości związane z epidemiologią zachorowań wywołanych koronawirusem, jak również zalecenia dla podróżujących powracających z regionów objętych zachorowaniami. Dodatkowo dla bezpieczeństwa wprowadzony został nadzór epidemiologiczny wobec pasażerów powracających z terenów objętych zachorowaniami i podróżujących z obywatelami Chin, który prowadzą właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.

Ponadto w kategorii Informacje zamieszczone zostały  „Zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia przypadku zachorowania na zapalenie płuc wywołane koronawirusem 2019-nCoV ” aktualizowane na bieżąco przez Główny Inspektorat Sanitarny:

  • Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE. Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r. godz.14:30 otwórz >>>
  • Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r. Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2020 r. godz.11:30 otwórz >>>

Aktualizacja danych dot. sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych zaleceń związanych z działaniami przeciwepidemicznymi znajduje się również na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego otwórz >>>  w kategorii Aktualności.

 Źródło: WSSE

Wszystkie aktualności