Drukuj

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

14.04.2021

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować:
- listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
- za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/skrytkaesp
- e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jego zastępców:
Inspektor Ochrony Danych - Dorota Lage
Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Marian Klimek
Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Tomasz Maksim

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mogą się Państwo kontaktować:
- listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
- za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/skrytkaesp
- e-mailem: iod@nfz.gov.pl

Klauzule informacyjne RODO pobrać można pod adresem
https://www.nfz.gov.pl/bip/informacja-ado-nfz/

 

Wszystkie aktualności