logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Upoważnienie dla pracodawcy do odbioru EKUZ pracownika

Zgodnie z procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 23 grudnia 2009 roku, EKUZ może być pobrany przez osobę trzecią, w tym także przez pracodawcę, tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia odpowiedniego upoważnienia do odbioru karty.

Okazanie upoważnienia do odbioru EKUZ jest konieczne zarówno w przypadku, gdy pracownik zostaje oddelegowany na podstawie formularza E 101/ E 102, jak również w przypadku, gdy dla pracownika formularze takie nie są wydawane (np. pracownicy dyplomatyczni, konsularni itp.).

Biorąc pod uwagę, że właścicielem EKUZ jest osoba, dla której karta została wystawiona, a także związany z wystawieniem EKUZ obowiązek NFZ, polegający na finansowaniu ze środków publicznych kosztów świadczeń rzeczowych, które są niezbędne z przyczyn medycznych, przedstawienie przez pracodawcę listy pracowników oddelegowanych oraz formularzy E 101 nie zwalnia z obowiązku przedłożenia również upoważnienia do odebrania kart EKUZ.