Drukuj

Rehabilitacja Lecznicza - kontraktowanie

Dotyczy przygotowania ofert w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza

28.02.2019

Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących oferty na postępowania w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza ogłoszone w dniu 15 lutego 2019 roku

W związku z wątpliwościami dotyczącymi liczby punktów, jaka może przypadać miesięcznie na jednego fizjoterapeutę, Zachodniopomorski OW NFZ informuje, że w piśmie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z dnia 14 sierpnia 2017 roku została przyjęta maksymalna ilość 7320/miesiąc. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że wyliczenie przedstawione w ww. piśmie wskazuje maksymalną liczbę punktów, która jest uzależniona m. in od spełnienia następujących warunków:

  • zaproponowane przez KIF wyliczenie opiera się na założeniu prowadzenia nowoczesnej fizjoterapii w oparciu o indywidualną pracę z pacjentem,
  • wykorzystanie zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii ma rolę wspomagającą/ utrwalającą/ przygotowująca do terapii indywidualnej,
  • wszystkie zabiegi zlecone danemu pacjentowi powinny być wykonywane jednoczasowo, ponieważ nie ma możliwości leczenia pacjentów wykonując każdy z zabiegów w odstępie kilku tygodni.

Każdy z oferentów powinien we własnym zakresie wyliczyć liczbę punktów przypadających na danego fizjoterapeutę, biorąc pod uwagę wyżej wskazane kryteria oraz dotychczas prowadzoną działalność, m.in. w oparciu o posiadany potencjał lokalowo-sprzętowy, zakresy prowadzonej działalności, obszar zabezpieczenia.

Ponadto w związku z pojawieniem się wątpliwości odnośnie oznaczenia VIII części kodu resortowego, jaką należy wykazać w formularzu ofertowym (oraz w księdze rejestrowej w przypadku podmiotów leczniczych) w przypadku zakresu: Fizjoterapia domowa informujemy, że powinien zostać wskazany kod 2146 Zespół rehabilitacji domowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019r., poz. 173).

Wydział Świadczeń Opikei Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności