Drukuj

Rehabilitacja Lecznicza - kontraktowanie

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2021 i lata następne w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

21.04.2021

ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza. Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonych postępowaniach i cenie oczekiwanej, oraz informujemy, że ogłoszenia konkursowe oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań.

Ogłoszenie konkursu ofert, pdf


Przeglądarka postępowań >>> 

Wszystkie aktualności