wg usługwg miejscowości

Gmina: BARLINEK:

Wybierz rodzaj świadczeń:

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
LECZENIE SZPITALNE
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
REHABILITACJA LECZNICZA
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2018-03-08