wg usługwg miejscowości

Usługi kontraktowane w roku 2018
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Wybierz rodzaj świadczeń:

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
LECZENIE SZPITALNE
LECZNICTWO UZDROWISKOWE
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
POMOC DORAŹNA I TRASPORT SANITARNY OD 2009
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
RATOWNICTWO MEDYCZNE
REHABILITACJA LECZNICZA
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2018-03-08