Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

03.07.2021

Aktualizacja komunikatu z dnia  25.06.2021

Uwaga! Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 plus” jest bezterminowe


Z A P R O S Z E N I E

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
Z ZAKRESU „PROFILAKTYKA 40 PLUS”

na okres od 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

KOD POSTĘPOWANIA 16-21-000119/PPZ/18/8/13 – zapytanie ofertowe do pobrania

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 ze zm.);

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SZCZECINIE, 71-470 SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 45

Z A P R A S Z A

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres do 31 grudnia 2021r. dostępne są na stronie internetowej: www.nfz-szczecin.pl

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskujący o zawarcie umów od dnia 01 lipca 2021 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia
30 czerwca 2021 roku.

Wnioskodawca może złożyć w Zachodniopomorskim OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Zespół Profilaktyki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności