Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

30.06.2021

Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „ z góry” zakładaną przeszkodą do aplikowania do udziału w ww. projekcie. NFZ uwzględni czas potrzebny na rozwiązanie problemów w tym zakresie – Fundusz rozliczy wszystkie zrealizowane świadczenia po przekazaniu danych do SIM.

Źródło: Biuro Profilaktyki Zdrowotnej Centrala NFZ

 

 

Wszystkie aktualności