Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Komunikat o zawarciu nowych umów - Profilaktyka 40 PLUS

13.07.2021

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że zostały zawarte na okres od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nowe umowy na realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z następującymi świadczeniodawcami:

Lp.

NAZWA

ADRES SIEDZIBY

1

REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU

78-100 KOŁOBRZEG, ul. PPOR. EDMUNDA ŁOPUSKIEGO 31-33

2

LUX MED - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-676 WARSZAWA, ul. POSTĘPU 21C

 

Wszystkie aktualności