Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Zablokowanie możliwość kopiowania potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu

23.11.2015

W związku z planowanym uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2016 rok, Zachodniopomorski oddział wojewódzki NFZ informuje, że w w/w procesie zablokowana zostanie możliwość kopiowania potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu, w stosunku do których świadczeniodawca nie dokonał przekodowania. Intencją powyższego dostosowania jest prawidłowe skopiowanie personelu, z zachowaniem spójności z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzoną przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U.2014.1145.

Należy podkreślić, że brak przekodowania personelu świadczeniodawcy może uniemożliwić wygenerowanie profilu świadczeniodawcy niezbędnego do złożenia oferty w ramach postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proces przekodowania odbywa się automatycznie, za pomocą udostępnionego przez NFZ mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę propozycji przekodowania, co ułatwia dokonanie aktualizacji potencjału.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności