Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Ogłoszenie o konkursie ofert na rok 2019 i lata następne w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe

16.11.2018

ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszony został konkurs ofert w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe z mocą obowiązywania umów od dnia 01-01-2019r.
Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonych postępowaniach i cenach oczekiwanych, oraz informujemy, że ogłoszenia konkursowe oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań.

Tryb

postępowania

 

Rodzaj świadczeń

Nr postępowania

Zakres świadczeń

Obszar

Cena oczekiwana

KONKURS OFERT

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

16-19-000023/UZD/08/1/08.6101.021.05/01

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DZIECI W WIEKU OD 3 DO 18 LAT

WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIE

96,00 zł

Przeglądarka postępowań

Wszystkie aktualności