Drukuj

Lecznictwo uzdrowiskowe - kontraktowanie

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe

22.12.2023

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że dokonał zmiany w treści ogłoszeń o konkursach ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w ten sposób, że ustalił termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursów ofert, na dzień 22 grudnia 2023 roku. Pozostałe warunki określone w ogłoszeniach nie ulegają zmianie.

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursów ofert w rodzaju: LECZNICTWO UZDROWISKOWE. Pobierz pdf.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych ZOW NFZ

Wszystkie aktualności