Drukuj

Leczenie stomatologiczne - kontraktowanie

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne

21.06.2018

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia prowadzonych konkursów ofert w rodzaju
Leczenie Stomatologiczne

Dyrektor ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach konkursowych, oraz w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2014r. w sprawie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980 ze zm.), termin rozstrzygnięcia konkursów ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne wskazanych w poniższej tabeli, pierwotnie ustalony na dzień – 22 czerwca 2018r., ulega przedłużeniu do dnia – 29 czerwca 2018r.

Wykaz postępowań których rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 29 czerwca 2018r. znajduje się w tabeli.

Rodzaj świadczeń Nr postępowania Zakres świadczeń Obszar
LECZENIE STOMATOLOGICZNE 16-18-000180/STM/07/1/07.0000.218.02/01 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE GMINA DRAWSKO POMORSKIE
LECZENIE STOMATOLOGICZNE 16-18-000191/STM/07/1/07.0000.221.02/01 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż. GMINA DRAWSKO POMORSKIE

 

 Dariusz Ruczyński

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności