Drukuj

Leczenie stomatologiczne - kontraktowanie

Rozstrzygnięcie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

17.05.2021

K O M U N I K A T

o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o rozstrzygnięciu następujących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE:

 

L.P.

NR POSTĘPOWANIA

RODZAJ ŚWIADCZEŃ

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

 

1

16-21-000050/STM/07/1/07.0000.218.02/01

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

2

16-21-000055/STM/07/1/07.0000.221.02/01

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

3

16-21-000060/STM/07/1/07.0000.311.02/01

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS

 

Informujemy, iż ogłoszenia o rozstrzygnięciu poszczególnych postępowań znajdują się w przeglądarce postępowań.

Komunikat w pdf

Dział Obsługi Umów
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności