Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2017 i lata następne w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne (Lekowe)

02.05.2017

ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe).

Poniżej i w załączeniu przekazujemy informacje o ogłoszonym postępowaniu i cenie oczekiwanej. Informujemy, że ogłoszenia konkursowe oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań. 

Pobierz pdf

Tryb postępowania

Rodzaj świadczeń

Nr postępowania

Zakres świadczeń

Obszar

Cena oczekiwana

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000138/SZP/03/5/03.0000.381.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (D47.1)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000139/SZP/03/5/03.0000.382.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (M46.8)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000140/SZP/03/5/03.0000.383.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A (I61, I63, I69)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000141/SZP/03/5/03.0000.384.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q (D46)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000142/SZP/03/5/03.0000.385.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000143/SZP/03/5/03.0000.387.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (J84.1)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT

KONKURS OFERT

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

16-17-000144/SZP/03/5/03.0000.388.02/01

PROGRAM LEKOWY ORAZ LEKI - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM (C44)

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

PROGRAM LEKOWY – 52ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – 1ZŁ/PKT


Kontraktowanie świadczeń

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności