Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie świadczeń kompleksowych - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ) - w umowie Podstawowego Systemu Zabezpieczenia od dnia 01-01-2018 r

06.11.2017

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W UMOWIE PSZ

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t. ze zm.)

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: 71-470 SZCZECIN, ul. ARKOŃSKA 45

zaprasza

do składania oświadczeń w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ, w następującym zakresie:

  1. KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)

 na obszarze: Województwa Zachodniopomorskiego.

Oświadczenia mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (ze zm.).

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem w postaci papierowej .

Materiały dotyczące postępowania o objęcie umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej świadczeń kompleksowych dostępne są na stronie: www.nfz-szczecin.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01 stycznia 2018 roku, proszeni są o złożenie oświadczeń do dnia 07 listopada 2017 roku.

Wnioskujący może złożyć w ZOW NFZ w Szczecinie, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

 

Wzór oświadczenia – do pobrania

 

Tomasz Żukowski

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

ZOW NFZ

Szczecin 06-11-2017r.

Wszystkie aktualności