Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe

12.02.2021

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne - programy lekowe.

Informujemy, że ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań znajdują się w przeglądarce postępowań.

Wszystkie aktualności