Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2021 i lata następne w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

19.02.2021

ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne - Programy lekowe.

Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonych postępowaniach i cenie oczekiwanej oraz informujemy, że ogłoszenia konkursowe oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań.

Tryb postępowania

Rodzaj świadczeń

Nr postępowania

Zakres świadczeń

Obszar (powiaty)

Cena oczekiwana

KONKURS
OFERT

LECZENIE
SZPITALNE -

PROGRAMY
LEKOWE

16-21-000037/SZP/ 03/5/03.000 0.412.02/01

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOWISCYDOZY
ORAZ
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MUKOWISCYDOZY

ZACHODNIO-POMORSKIE

PROGRAM LEKOWY - 1ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - 1ZŁ/PKT

KONKURS
OFERT

LECZENIE
SZPITALNE -

PROGRAMY
LEKOWE

16-21-000036/SZP/ 03/5/03.000 0.411.02/01

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE
ORAZ
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE

ZACHODNIO-POMORSKIE

PROGRAM LEKOWY - 1ZŁ/PKT

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - 1ZŁ/PKT

Ważne! Dodatkowe informacje:

1.    Zgodnie z §7 Zarządzenia Prezesa NFZ 162/2020/DGL w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np.

• oddziału z poradnią albo
• oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia, albo
• oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo
• oddziału leczenia jednego dnia z poradnią
- ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.
Informujemy, że łączna ocena miejsc udzielania świadczeń będzie możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji powiązania przez oferenta pozycji specyfikacji w grupy pozycji. Spowoduje to utworzenie jednej ankiety do oferty.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że łączenie miejsc w grupy pozycji może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ich połączenie w ramach programu lekowego dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów

Wszystkie aktualności