Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne-programy lekowe

15.10.2021

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursów ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy lekowe.

Informujemy, że ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się w przeglądarce postępowań.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia, pobierz pdf

Przeglądarka postępowań, otwórz link w tym samym oknie

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności