Drukuj

Leczenie Szpitalne - kontraktowanie

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2022 i lata następne w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

28.02.2022

ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne - Programy lekowe.

Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonych postępowaniach i cenie oczekiwanej oraz informujemy, że ogłoszenia konkursowe oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań.

Tryb postępowania

Rodzaj świadczeń

Nr postępowania

Zakres świadczeń

Obszar (powiaty)

Cena oczekiwana

KONKURS
OFERT

LECZENIE
SZPITALNE -

PROGRAMY
LEKOWE

16-22-000034/SZP/03/5/03.0000.428.02/01

 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT

oraz                                                                      

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT

ZACHODNIO-POMORSKIE

PROGRAM LEKOWY - 1ZŁ/PKT

 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - 1ZŁ/PKT

Ważne! Dodatkowe informacje:

1.    Zgodnie z §7 Zarządzenia Prezesa NFZ 16/2022/DGL w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np.:
• oddziału z poradnią albo
• oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia, albo
• oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo
• oddziału leczenia jednego dnia z poradnią
- ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.
Informujemy, że łączna ocena miejsc udzielania świadczeń będzie możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji powiązania przez oferenta pozycji specyfikacji w grupy pozycji. Spowoduje to utworzenie jednej ankiety do oferty.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że łączenie miejsc w grupy pozycji może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ich połączenie w ramach programu lekowego dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 ww. zarządzenia Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego

aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji

umowy, tj. zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy, służące wykonaniu świadczeń

opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt. Aktualizacja danych jest dokonywana za pomocą aplikacji informatycznych udostępnionych przez Fundusz.

3.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentów


Ogłoszenie, pobierz pdf
Przeglądarka postępowań otwórz link w tym samym oknie

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami, ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności