Drukuj

Nasze wiadomości

Informacja o posiedzeniu Rady ZOW NFZ w dniu 3 czerwca 2019 r.

27.05.2019

Informuję, że posiedzenie Rady Zachodniopomorskiego OW NFZ odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13 00 w siedzibie Oddziału NFZ przy ulicy Arkońskiej 45 (sala konferencyjna - 006).

Program posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady ZOW NFZ.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego ZOW NFZ za 2018 rok.
  4. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, rozpatrzonych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w I kwartale 2019 r.
  5. Informacje Dyrektora Zachodniopomorskiego OW NFZ o bieżącej pracy Oddziału.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie.

Anna Kołek
Przewodnicząca Rady
Zachodniopomorskiego OW NFZ

Wszystkie aktualności