Drukuj

Nasz oddział NFZ

Nowe regulacje dotyczące udostępniania danych zakładom ubezpieczeń

08.12.2016

25 listopada 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016 r. poz. 1754).
Dokument ten określa min. tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez Fundusz danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia ich odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.
Wystąpienie zakładu ubezpieczeń do Funduszu winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.
Do wniosku załączyć należy potwierdzenie opłaty za udzielenie informacji.
Opłata dotycząca jednego ubezpieczonego została ustalona jako równowartość 0,017 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i dla wniosków złożonych od dnia 1 grudnia 2016 przez 3 miesiące wynosi 68,93 zł.

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001
W tytule przelewu proszę wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek.

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności