Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 marca do 31 maja 2017

23.02.2017

Uprzejmie informujemy, że opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 marca 2017 do 31 maja 2017 roku wynosi 71,72 zł (ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 roku: 4.218,92 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, nr konta 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001.

W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której wpłata/wniosek dotyczy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016 r. poz. 1754).

Zobacz więcej:


Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności