Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku

12.05.2017

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku wynosi: 74,01 zł (ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2017 roku: 4.353,55 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001
W tytule przelewu proszę wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016 r. poz. 1754).


Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności