Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 grudnia 2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku

14.11.2017

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku wynosi: 72,35 zł

(ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2017 roku: 4 255,59 zł).

 

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

W tytule przelewu proszę wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

(Dz. U. 2016 r. poz. 1754).

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności