Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku

13.02.2018

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018 wynosi: 76,78 zł (ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 roku wynoszącego 4 516,69 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001
W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko oraz nr PESEL).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016 r. poz. 1754).

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności