Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku

12.08.2019

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku wynosi: 82,27 zł (ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2019 roku, wynoszącego 4 839,24 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001
W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL).


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2016 r. poz. 1754).

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności