Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 29 lutego 2020 roku

14.11.2019

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 29 lutego 2020 roku wynosi: 83,84 zł 

(ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2019 roku, wynoszącego 4 931,59 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL).

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

(Dz. U. 2016 r. poz. 1754).

Wszystkie aktualności