Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 czerwca - do 31 sierpnia 2020 roku

19.05.2020

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku wynosi: 90,63 zł.
(ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2020 roku, wynoszącego 5 331,47 zł).
Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek
(Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL). 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

(Dz. U. 2016 r. poz. 1754 z późn.zm.).

Wszystkie aktualności