Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku

12.11.2020

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku wynosi: 87,87 zł.
(ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2020 roku, wynoszącego 5 168,93 zł).
Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 784).

Wszystkie aktualności