logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Zachodniopomorski OW Narodowego Funduszu Zdrowia informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku

12.02.2021

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku wynosi: 92,79 zł.
(ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 roku, wynoszącego 5 457,98 zł).
Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko i nr PESEL).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 784).
Wszystkie aktualności