Drukuj

Nasz oddział NFZ

Robert Sutarczyk nowym dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

04.06.2024

Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie jest Robert Sutarczyk. Został wybrany na to stanowisko w wyniku konkursu ogłoszonego przez Centralę NFZ. Funkcję objął 1 czerwca 2024 roku. Akt powołania otrzymał od Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny. Nominację poprzedziła wydana  22 maja pozytywna opinia Rady Oddziału Funduszu.    

Robert Sutarczyk jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia, o specjalizacji: analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. Jest absolwentem studiów podyplomowych „Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia” oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Master of Business Administration w sektorze ochrony zdrowia.
Ukończył Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie; posiada certyfikat Prince2 Fundation  (oficjalny międzynarodowy certyfikat umiejętności w zarządzaniu projektami). Uczestniczył w wielu szkoleniach w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz zarządzania i finansowania podmiotów leczniczych.

Z ochroną zdrowia związany jest od 15 lat. Od 2016 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Wydziale Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Realizował zadania związane z nadzorem i kontrolą nad gospodarką finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających marszałkowi województwa. Zajmował się konsolidacją podmiotów leczniczych oraz realizacją projektów inwestycyjnych w ochronie zdrowia.
W jego kompetencji znajdowały się: organizacja i  koordynacja pracy w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi, ich gospodarką finansową, inwestycjami i majątkiem; sprawy organizacyjno-prawne, staże podyplomowe oraz realizacja projektu Zachodniopomorskie e-Zdrowie.

Współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego jako doradca w procesach restrukturyzacyjnych podmiotów leczniczych; prowadził zajęcia w zakresie finansowania ochrony zdrowia na studiach podyplomowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Był członkiem grupy roboczej ds. zdrowia, utworzonej przy Komisji Europejskiej w ramach projektu Harnessing Talent Platform (platforma dotycząca wyzwań demograficznych). Zasiadał w Radzie Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie oraz Komisji Zdrowia Związku Województw RP.


Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji ZOW NFZ

Wszystkie aktualności