Drukuj

Stan nagły i zagrożenie życia

  Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe - gdzie się leczyć

Niezwłocznie, bez skierowania

W stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego  świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie w izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach). W sytuacji zagrażającej życiu pomoc w niezbędnym zakresie może być udzielona także przez podmiot, który nie ma umowy z NFZ.*

Stan nagły

Przez stan nagłego zagrożenia zdrowotnego należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.** 
Do takich przypadków należą np. : utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe

Zespół ratownictwa medycznego należy wezwać  w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego dzwoniąc:

  • z telefonu stacjonarnego pod numer 999
  • z telefonu komórkowego pod numery 999 lub 112

Po zgłoszeniu się dyspozytora medycznego należy podać najważniejsze informacje, tj. :
- miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
- powód wezwania pogotowia
- kto potrzebuje pomocy, w jakim jest stanie
- kto wzywa zespół ratownictwa medycznego
Należy odpowiadać na pytania dyspozytora i zastosować się do jego zaleceń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Zespół ratownictwa medycznego wykonuje medyczne czynności ratunkowe pozaszpitalne. W razie konieczności transportuje osobę wymagającą pomocy medycznej z miejsca zdarzenia:

  • do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub
  • do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego lub
  • do szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania, np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo do ośrodka kardiologii interwencyjnej.

Pamiętajmy! Po karetkę pogotowia ratunkowego dzwonimy tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego pogorszenia stanu zdrowia! W innym przypadku korzystamy z pomocy swojego lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) lub z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - otwórz link do informacji

Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otwórz link do ustawy (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)
** Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - otwórz link do ustawy (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)