Drukuj

Tryb powoływania i kompetencje Rady Oddziału NFZ

Tryb powoływania oraz kompetencje Rady określa artykuł 106 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2020 poz. 1398