Drukuj

Aby zdrowy uśmiech mieć, trzeba tylko chcieć!

Dentobus rusza w trasę

16.05.2018

Nowoczesny dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści będą bezpłatnie leczyć zęby dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa, rusza w trasę w poniedziałek, 21 maja. Pierwszymi miejscowościami, do których zawita, będą Kłodzino i Jesionowo w gminie Przelewice w powiecie pyrzyckim. Dzięki zaangażowaniu opiekunów, nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych, utworzone zostaną listy dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na badanie i leczenie stomatologiczne ich pociech w dentobusie.  

Harmonogram pracy dentobusu - otworz link do informacji

Umowa na świadczenie usług stomatologicznych w dentobusie została zawarta na okres 5 lat, między Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ a podmiotem leczniczym Michał Sobstyl Stomatologia Dla Ciebie. Profilaktyką i leczeniem zajmie się lekarz stomatolog Oksana Sobstyl.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Będą w nim udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole, ani w najbliższej okolicy. W powiecie pyrzyckim świadczenia stomatologiczne w ramach umowy z Funduszem realizowane są w Lipianach, Pyrzycach i Warnicach. Dentobus w Jesionowie i Kłodzinie to znaczne polepszenie dostępu do świadczeń profilaktycznych i leczniczych. 
W całym województwie zachodniopomorskim w ramach umowy z NFZ pracuje 350 gabinetów ogólnostomatologicznych, w tym 83 w samym Szczecinie oraz 100 specjalistycznych. Część ogólnodostępnych gabinetów znajduje się w szkołach: w województwie jest ich 26, w samym Szczecinie 12.

Wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży, tak aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa choroby próchnicowej zębów. Według danych Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, na próchnicę zębów choruje 57% trzylatków, 80% pięciolatków, 90% siedmiolatków. Statystycznie pięciolatek ma 5 chorych zębów, siedmiolatek – 5,6; dwunastolatek 3,2; osiemnastolatek - nawet 8 chorych zębów.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło 16 dentobusów, po jednym dla każdego województwa. Ich zakup został sfinansowany z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Udostępnienie dentobusu możliwe było po zawarciu umowy między Wojewodą Zachodniopomorskim a świadczeniodawcą wyłonionym w drodze konkursu przez Zachodniopomorski Oddział NFZ. Dzisiaj, tj. 16 maja, przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się uroczyste przekazanie świadczeniodawcy kluczyków do dentobusu. Wzięli w nim  udział, m.in.: wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, wicewojewoda Marek Subocz oraz dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ Dariusz Ruczyński.

Harmonogram pracy dentobusu będzie publikowany na stronie internetowej ZOW NFZ - otworz link do informacji

Wszystkie aktualności