Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne #badaMYsię! 6 sierpnia w Kołobrzegu stanie miasteczko profilaktyczne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Informacja dla emerytów i rencistów niezamieszkujących w Polsce, o obowiązku wskazania oddziału wojewódzkiego NFZ

05.03.2015

Od dnia 1 maja 2015 roku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów zamieszkujących poza terytorium Polski, będą musiały obowiązkowo zawierać wskazanie oddziału wojewódzkiego NFZ.
Wszystkie zgłoszenia, które zawierają wskazanie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ, dokonane przed dniem 1 maja 2015 roku, pozostaną aktualne.
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wskazania wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ, należy tego obowiązku wyboru dopełnić.


Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Podstawy prawne:
(Ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2014r. poz. 1491 (uchylenie art.77 ust. 2 pkt.2 ustawy zdrowotnej na podstawie art. 1 pkt 8)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Wszystkie aktualności