logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Dokumenty niezbędne do uzyskania formularza E 109 PL

31.07.2012

Aby uzyskać formularz E 109PL należy dostarczyć:

  1. Wniosek o wydanie formularza E 109 PL
  2. Dokument  potwierdzający zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zaświadczenie od płatnika składki, druk ZUS ZCNA)
  3. W przypadku uczącego się dziecka- dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. zaświadczenie ze szkoły/uczelni)
  4. Dokument  potwierdzający bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (np. zaświadczenie od płatnika składki; aktualny druk ZUS RMUA; druk ZUS ZUA wraz z aktualnym dowodem wpłaty składki z kodem 52 etc.)
  5. Druk ZUS ZCNA, który potwierdza dokonanie w ZUS zmiany adresu zamieszkania: z adresu polskiego, na adres w innym kraju UE/EFTA

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Zobacz także:
Oświadczenie dotyczące rejestracji formularza E109

Wszystkie aktualności