Drukuj

Leczenie poza granicami kraju

Podstawowe dokumenty, które potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski osób ubezpieczonych w innym kraju członkowskim UE/EFTA

18.03.2016

Podstawowe dokumenty, które potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski osób ubezpieczonych w innym kraju członkowskim UE/EFTA

1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z przyczyn medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu pobytu posiadacza karty w Polsce.
Świadczeniem niezbędnym jest każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Udzielenie świadczenia ma na celu także uniknięcie sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać leczenie wymagane, niezbędne z przyczyn medycznych.

2. Certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Certyfikat zastępujący EKUZ uprawnia do analogicznych świadczeń, co karta. Certyfikat sporządzany jest zawsze w języku urzędowym kraju ubezpieczenia pacjenta.

  • Certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, (wzór w języku polskim), pobierz plik PDF
  • Certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, (wzór w języku angielskim), pobierz plik PDF

3. Poświadczenie

Uprawnia do korzystania z pełnego zakresu świadczeń w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poświadczenia wydają Oddziały NFZ, w języku polskim, na czas określony lub bezterminowo, zgodnie z pierwotnym dokumentem wystawionym przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (wzór) - pobierz plik PDF
Wszystkie aktualności