Drukuj

Jak uzyskać EKUZ

UWAGA! Od 1 października 2021 r. pocztą elektroniczną wyślesz tylko pracowniczy wniosek o EKUZ (w związku z wykonywaniem pracy).
Turystyczny wniosek o EKUZ   (w związku z wyjazdem turystycznym) złożysz tylko:

  • przez IKP
  • przez ePUAP

                                                                  → Sprawdź tutaj!

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
Wyjątkiem są osoby powyżej 18 r.ż. kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np.  zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.

pobierz wniosek
1. Pobierz i wydrukuj
 

 
wypełnij wniosek i oświadczenie
2. Wypełnij WNIOSEK

3. Podpisz
4. Wskaż we wniosku sposób
odbioru EKUZ

Pomyśl o środowisku! Pomyśl o środowisku! Drukuj tylko niezbędne strony.

5. Wybierz dogodny sposób przekazania wniosku
osobiście, korespondencyjnie, e-mail (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ), ePUAP, Profil Zaufany, IKP

dostarcz do nas osobiście

 

 

 

 

Osobiście lub przez osobę upoważnioną

Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku EKUZ dla małżonka i niepełnoletnich dzieci. 
Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie w bezpośredniej obsłudze po złożeniu wniosku na Sali Obsługi w siedzibie ZOW NFZ, Delegaturze w Koszalinie.
UWAGA - Zasady obowiązujące w salach obsługi klientów

wyślij pocztą

 

 

 

 

Tradycyjną pocztą

Wniosek prześlij do NFZ w Szczecinie, Koszalinie. 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Pocztą elektroniczną

UWAGA! Wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.
Zeskanuj wniosek w rozdzielczości 300 dpi, zapisz w formacie JPG. Uwaga! Zanim wyślesz, przeczytaj!

ekuz.praca@nfz.gov.pl

  

 

 

Wnioski wpływające za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej powinny zawierać dane adresowe, gdyż EKUZ-y przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

Jak do nas trafić?
Szczecin
Koszalin