Drukuj

Jak uzyskać dostęp do systemu EWUŚ?

Aktualizacja 23.11.2021

Od 1 stycznia 2013 roku, znowelizowana ustawa zdrowotna pozwala weryfikować prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli w eWUŚ. Weryfikacja odbywa się na podstawie numeru PESEL pacjenta, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Dostęp do systemu eWUŚ mogą otrzymać:

a) Świadczeniodawcy usług medycznych posiadający umowę z NFZ umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej,

b) Niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze prywatnego sektora opieki zdrowotnej uprawnieni do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

W jaki sposób świadczeniodawca może uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie przez świadczeniodawców z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SZOI.

 1. Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do ZOW NFZ. Nie należy wysyłać do OW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 2. Po zalogowaniu się do systemu SZOI, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski" wniosek o upoważnienie świadczeniodawcy do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 3. Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 4. Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty"), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Administrator/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski") i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 5. Każdą osobę, której świadczeniodawca powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

W jaki sposób niebędące świadczeniodawcą osoby uprawnione, m.in. lekarze mogą uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

Korzystanie przez lekarzy z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów jest możliwe po wypełnieniu wniosków w Portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich).

 1. Proces uzyskania dostępu do eWUŚ nie wiąże się z przesyłaniem jakichkolwiek dokumentów papierowych do OW NFZ. Nie należy wysyłać do ZOW NFZ upoważnień oraz oświadczeń administratorów.
 2. Po zalogowaniu się do systemu SNRL, należy wypełnić znajdujący się w zakładce „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski" wniosek o upoważnienie lekarza do korzystania z systemu eWUŚ. Wniosek należy przekazać jedynie drogą elektroniczną.
 3. Po weryfikacji wniosku, oddział Funduszu wyda lekarzowi upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.
 4. Jednocześnie, po zaakceptowaniu wniosku (zmiana statusu na „przyjęty"), należy wypełnić wniosek o upoważnienie administratora (zakładka „Współpraca z NFZ/Upoważnienia eWUŚ/Wnioski") i przesłać go jedynie drogą elektroniczną. Uprawnienia lokalnego administratora systemu eWUŚ pozwolą na potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym, upoważnionym osobom. Szczegółowy opis procesu nadawania uprawnień innym użytkownikom znajduje się w instrukcji do Portalu SZOI.
 5. Każdą osobę, której lekarz powierza obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (np. administrator eWUŚ, rejestratorka, itp.) należy upoważnić do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie eWUŚ poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz upoważnienia użytkownika (dokumenty do pobrania w Portalu SZOI). Dokumenty te muszą być przechowywane w siedzibie podmiotu. Nie należy ich wysyłać do ZOW NFZ.

Dwie możliwości korzystania z eWUŚ

Osoby, które zarejestrowały się w eWUŚ, a tym samym posiadają uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w systemie, mogą dokonywać zapytań poprzez:

 • przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl,
 • usługę WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy. W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informatyki ZOW NFZ: