Drukuj

Strefa osób niepełnosprawnych

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń

26.06.2018

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że: placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia; w przypadku, gdy nie jest to możliwe, wyznacza się inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących; świadczenie w poradniach, u lekarzy specjalistów, powinny być udzielone w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 tys. zł. Pieniądze, które pochodzą ze zwiększonego wpływu składki oraz rezerwy ogólnej zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy tj. wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zwiększanie wartości już obowiązujących umów lub zawieranie nowych kontraktów.

Np. na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych przeznaczono 225 milionów zł. (to środki pochodzące z rezerwy ogólnej Funduszu). Z kolei na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczono kwotę 138,5 mln zł, która umożliwi realizację prawa do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na te wyroby).

Pod tymi numerami uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

26 czerwca w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ odbyło się spotkanie prasowe poświęcone nowym uprawnieniom, które wchodzą w życie na mocy ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W historii powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (od 1999 roku) po raz pierwszy osoby niepełnosprawne, w tym przypadku – z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzymują tak szerokie uprawnienia.

W spotkaniu prasowym udział wzięli: Iwona Didoszak - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Alicja Zołotucho - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza, Wojciech Włodarski - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych ZOW NFZ, Franciszka Siadkowska - Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ, Anna Rąbel - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Szczecin.

 Źródło: Centrala NFZ
Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności