Drukuj

Strefa osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Tęcza” w Szczecinie zaprasza niepełnosprawną młodzież na rehabilitację leczniczą

16.08.2018

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” przy ulicy Księdza Piotra Wawrzyniaka w Szczecinie (dawne Kontrasty) zaprasza na rehabilitację leczniczą niepełnosprawną młodzież w wieku 16-18 lat posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz młodzież w wieku 18-25 lat legitymującą się dodatkowo orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.   
„Tęcza” oferuje zabiegi kinezyterapeutyczne, w szczególności: magnetoterapię, laseroterapię i elektroterapię, a także ćwiczenia, masaże, terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną i zajęciową.
Świadczenia są bezpłatne; rehabilitację leczniczą finansuje Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.  
Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane jest skierowanie, np. od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Więcej informacji udziela rejestracja oraz administracja Stowarzyszenia: tel. 91 307 06 46, tel. kom. 500 009 637 lub 500 009 865; e-mail: tecza@tecza.org.pl.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:

  • Portal wSzczecinie.pl. W stowarzyszeniu „Tęcza” niepełnosprawni mogą skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ – otwórz link do informacji
  • TVP3 Szczecin. Większe szanse na rehabilitację dla niepełnosprawnych – otwórz link do informacji
  • Kurier Szczeciński. Rehabilitują w „Tęczy” – otwórz pdf
Wszystkie aktualności