Drukuj

eZWM

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

22.12.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. można będzie zrealizować zlecenia:

- wystawione,

- wystawione i potwierdzone

na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy należy realizować według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Podstawa prawna:

Źródło: Centrala NFZ

 

 

Wszystkie aktualności