Drukuj

Deklaracja dostępności

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy [1]
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nfz-szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.11.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami [1]

Pracujemy nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ. Powstanie jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności.

Zakończenie prac planujemy na 31 grudnia 2022 r.

Data sporządzenia deklaracji: 23.09.2020

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 22.01.2021.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli masz problem z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Koordynator dostępności w ZOW NFZ

Anna Marchlewska
e-mail: dostepnosc@nfz-szczecin.pl
telefon: 91 425 11 48

Na adres e-mailowy możesz również złożyć wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

pobierz plik, doc.

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ZOW NFZ
 • monitorowanie działalności ZOW NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Masz prawo zażądać zapewnienia dostępności [2]:

 • cyfrowej strony internetowej
 • aplikacji mobilnej
 • każdego z ich elementów

Możesz również zażądać udostępnienia informacji za pomocą innego sposobu dostępu np.

 • przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu
 • opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji

Żądanie zawiera:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu

Jeżeli chcesz otrzymać informacje za pomocą innego sposobu dostępu, określ dogodny dla Ciebie sposób.

Powinniśmy zrealizować żądanie niezwłocznie - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli nie będziemy mogli dotrzymać tego terminu, poinformujemy Cię o tym.
Otrzymasz również informację, kiedy realizacja żądania będzie możliwa.
Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji Twojego żądania, masz prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – otwórz link do informacji.

Dostępność architektoniczna

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się:

 • w Siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie
  ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
 • w Delegaturze ZOW NFZ w Koszalinie
  ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • w Punkcie Obsługi Klienta ZOW NFZ w Szczecinie-Zdrojach
  ul. Andre Citroëna 2, 70-769 Szczecin

Siedziba Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie

 • parking z oznakowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przed budynkiem (3 stanowiska);
 • winda z oznakowaniem Braille'a prowadzi do niej wejście od ulicy; winda nie zatrzymuje się na wysokości Sali Obsługi Klienta;
 • podjazd dla osób na wózku prowadzący do szerokiego, bez progowego wejścia głównego;
 • Sala Obsługi Klientów – wysoki parter;
 • pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online dla osób głuchych lub słabosłyszących. Dziesięcioro naszych pracowników ukończyło I stopień kursu polskiego języka migowego, a jeden pracownik ukończył III stopień kursu;
 • można poruszać się z psem przewodnikiem;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na lewo od wejścia;
 • miejsce do przewijania niemowląt znajduje na lewo od wejścia, w oznakowanym pomieszczeniu wyposażonym w przewijak, sanitariat, umywalkę;
 • pokój do rozmów z klientami w sprawach wymagających zapewnienia poufności;
 • „Cicha godzina” w każdy wtorek od 14.00 do 15.00.

Delegatura Zachodniopomorskiego OW NFZ w Koszalinie

 • parkingi z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy wejściu głównym (2 stanowiska) oraz z boku budynku, w bocznym skrzydle (1 stanowisko);
 • winda z oznakowaniem Braille'a - można do niej dotrzeć wejściem bocznym; winda zatrzymuje się na wysokości Sali Obsługi Klienta;
 • Sala Obsługi Klientów znajduje się na parterze;
 • pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego on-line dla osób głuchych lub słabosłyszących;
 • możliwość wejścia do budynku z psem przewodnikiem;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w przyziemiu (poziom -1), po lewej stronie od wyjścia z windy; prowadzi do niej podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się;
 • miejsce do przewijania niemowląt znajduje się w oznakowanym pomieszczeniu wyposażonym w przewijak, umywalkę z lustrem oraz niezbędne przybory higieniczne (pampersy różnych rozmiarów, chusteczki suche i mokre, kosz na brudne pieluszki);
 • pokój dla opiekuna z dzieckiem i odpoczynku dla kobiet w ciąży i dla osób ze spektrum autyzmu oraz do rozmów z klientami w sprawach wymagających zapewnienia poufności.

Punkt Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie-Zdrojach 

 • parking z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu głównym (3 stanowiska);
 • podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się z lewej strony, przy wejściu głównym;
 • wejście do budynku: przez bez progowe drzwi otwierane automatycznie;
 • obsługa klientów odbywa się w pomieszczeniu na parterze budynku ZUS, na wprost od wejścia głównego;
 • osobom głuchym lub słabosłyszącym zapewniamy korzystanie z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza języka migowego on-line; dwoje pracowników ukończyło I stopień kursu polskiego języka migowego;
 • można poruszać się z psem przewodnikiem;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciwko sali obsługi;
 • pokój dla opiekuna z dzieckiem.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

[2] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240)