logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Informacja w sprawie leczenia okulistycznego w SPS ZOZ "Zdroje"

03.11.2017

W odpowiedzi na informację o zamknięciu oddziału okulistycznego w Zdrojach informujemy, że Zachodniopomorski Oddział Funduszu dwukrotnie ogłaszał konkurs na okulistykę dziecięcą. Zarówno po pierwszym jak i po drugim ogłoszeniu złożone oferty nie spełniały wymogów koniecznych do realizacji przedmiotowych świadczeń, co stanowiło podstawę do ich odrzucenia oraz skutkowało unieważnieniem obu postępowań.

 

W następstwie Fundusz z własnej inicjatywy wystąpił o zgodę na przedłużenie umowy o  udzielanie świadczeń przez oddział okulistyczny w Zdrojach na okres 1 miesiąca, od 1 do 31 października. Zgoda została wydana w trybie wyjątkowym i nie może zostać ponowiona. 24 października ZOW  ogłosił konkurs po raz trzeci - jego rozstrzygnięcie nastąpi 14 listopada, z możliwością realizowania umowy przez wyłoniony w drodze postępowania podmiot od 15 listopada. Należy wspomnieć, że zarówno w przypadku wygaśnięcia umowy z dniem 30 września, jak i 31 października szpital w Zdrojach nigdy nie wystąpił do ZOW NFZ z wnioskiem o przedłużenie umowy.

 

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu leczenie zeza oraz ćwiczenia rehabilitujące widzenie mogą być realizowane przez szpital w Zdrojach w trybie ambulatoryjnym. Dzieci wymagające leczenia okulistycznego, zarówno w trybie nagłym jak i planowym, znajdą również opiekę  pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej w Szpitalu Klinicznym nr 2 na szczecińskich Pomorzanach.

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności