logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Specjaliści z Uniwersytetu Szczecińskiego i Szpitala Klinicznego nr 1 ratują zdrowie i sprawność szczecińskich ośmiolatków

03.11.2017

Nadwaga u ponad 23 procent przebadanej populacji, podwyższone ciśnienie tętnicze u co dziesiątego dziecka, niemożność dokończenia testu wydolności fizycznej przez 5 procent ośmiolatków, bardzo słaba lub słaba sprawność u ok. 35 procent uczniów - to wyniki pierwszego etapu programu realizowanego od listopada 2016 roku przez Wydział Kultury Fizycz­nej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Klinikę Pediatrii i En­dokrynologii PUM Szpitala Klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Do realizacji programu włączyły się także pielęgniarki szkolne ze spółki „Szkolmed".

W ramach programu prowadzone są badania przesiewowe, konsultacje ze specjali­stami, warsztaty dla rodziców i zajęcia ruchowe dla dzieci. Program będzie trwał 2 lata. Obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych w Szczecinie, tak publicznych, jak i niepublicznych, urodzonych w la­tach 2008, 2009 i 2010.  

Dzieci są ważone i mierzone w szkole, mają też pomiary ciśnienia tętniczego i próby wydolności fizycz­nej. Dzieci, u których wstępne pomiary wykażą odchylenia od normy, włączane są do programu specjalistycznego, w którym pozo­stają przez 12 miesięcy. Tu przechodzą dodatko­we badania laboratoryjne. W ra­zie potrzeby kierowane są do konkretnych lekarzy specjalistów, którzy nadal sprawują nad nimi opiekę – w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Wszystkie dzieci mają zapewnione w ramach programu kon­sultacje z lekarzem, specjalistą aktywności fizycznej, dietetykiem, psychologiem. Rodzicom oferuje się cztery bezpłatne spotkania, w trakcie których każdy ze spe­cjalistów pozostaje do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego rodziców przez co najmniej 20 minut.

Celem programu jest zmiana stylu życia na sprzyjający zdrowiu, zmiana nawyków żywieniowych oraz  zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci, a przy okazji – zmiana stylu życia rodziców.

Program jest finansowany ze środków publicznych w dyspozycji szczecińskiego Urzędu Miasta. Na jego realizację prze­znaczono około 1 mln zł.

 

Ośmiolatkom na Pomoc! – pobierz PDF

Kodeks walki z rakiem – otwórz link do informacji na stronie internetowej ZOW NFZ

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności