Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

W Koszalinie działa pierwsze w województwie Centrum Zdrowia Psychicznego

14.09.2018

Aktualizacja 12.10.2018

W Koszalinie od 1 września 2018 roku działa, na podstawie umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ, pierwsze w województwie Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum jest zarządzane i koordynowane przez Medison Spółkę z o.o. w Koszalinie.

Koszalińskie Centrum jest jednym z 29 zakwalifikowanych w tym roku w kraju do realizacji pilotażowego programu psychiatrycznej opieki środowiskowej - nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania i aktywności. Pilotaż ma potrwać 3 lata. Koszalińskie Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje kompleksową opieką psychiatryczną dorosłych mieszkańców Koszalina.

Pilotażem objęte są świadczenia zawarte w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, udzielane w warunkach stacjonarnych, dziennych, ambulatoryjnych oraz w ramach pomocy doraźnej, z wyłączeniem leczenia uzależnień (od alkoholu, narkotyków innych substancji psychoaktywnych), świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz psychiatrii sądowej.

Kontrakt Centrum na realizację świadczeń w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ, na okres od września do końca grudnia 2018 roku, wynosi 2,3 mln złotych. Świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień nieobjęte działaniem Centrum, a także udzielane pacjentom spoza Koszalina, są finansowane odrębnie - na dotychczasowych zasadach.

Specjaliści od lat postulują wprowadzenie w Polsce środowiskowej opieki psychiatrycznej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Wyjście leczenia psychiatrycznego ze szpitala i przybliżenie terapii do pacjenta w jego środowisku, jest rozwiązaniem optymalnym i zgodnym ze światowymi standardami.
Zadaniem centrum jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej: doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej, dlatego ośrodek dysponuje oddziałem ogólnym, poradnią zdrowia psychicznego, oddziałem leczenia środowiskowego (domowego) oraz oddziałem dziennym.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie - otwórz link
  • Medeexpress: Co zmieniają Centra Zdrowia Psychicznego - otwórz link
  • Medexpress: Jak powstrzymać osobę, która chce popełnić samobójstwo? - otwórz link
  • Rynek Zdrowia. Koszalin: rusza pierwsze w Zachodniopomorskiem Centrum Zdrowia Psychicznego - otwórz link do informacji
  • Puls Medycyny: Pierwsze w Zachodniopomorskiem Centrum Zdrowia Psychicznego działa w Koszalinie - otwórz link
  • KoszalinInfo. Pilotaż w Centrum Zdrowia Psychicznego. Innowacyjny sposób leczenia - otwórz link
  • Radio Plus Koszalin. Psychiatria Środowiskowa w Koszalinie - otwórz link do informacji
  • Radio Koszalin. W Koszalinie otwarto Centrum Zdrowia Psychicznego - otwórz link do informacji
  • Głos Koszaliński. Pierwsze w regionie Centrum Zdrowia Psychicznego - otwórz pdf
  • Szczecin TVP. Pomoc bez skierowania. Pilotażowe Centrum Zdrowia Psychicznego - otwórz link do informacji


 

Wszystkie aktualności