logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Nowe pracownie diagnostyki obrazowej: rezonansu w Szczecinku i tomografii w Goleniowie

06.08.2019

Pacjenci wymagający diagnostyki obrazowej mają od sierpnia bieżącego roku łatwiejszy do niej dostęp. W wyniku postępowania konkursowego Zachodniopomorski Oddział NFZ podpisał umowy na  świadczenia tomografii komputerowej w Goleniowie, w Szpitalnym Centrum Medycznym oraz rezonansu magnetycznego na terenie szpitala w Szczecinku – z firmą Sobol Health Center Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Dzięki temu w województwie zachodniopomorskim jest obecnie 19 pracowni tomografii komputerowej oraz 11 rezonansu magnetycznego.

Porównując pierwsze półrocza 2018 i 2019 roku, z badań obrazowych w tym roku skorzystało o 4 tysiące pacjentów więcej, niż w 2018.

W czerwcu średni czas oczekiwania w województwie zachodniopomorskim na tomografię komputerową wynosił: 18 dni dla pacjentów z pilnym wskazaniem do badania oraz 44 dni – dla pacjentów w stanie stabilnym. Na rezonans pacjenci w stanie pilnym czekają średnio miesiąc, w stanie stabilnym - trzy miesiące.

Po zniesieniu przez NFZ od 1 lipca 2019 roku limitowania rezonansu i tomografii w ramach umów, dostęp do świadczeń jest większy; rośnie także liczba diagnozowanych pacjentów. Dzięki otwarciu dwóch nowych pracowni czas oczekiwania na oba badania także powinien ulec skróceniu.  

Obecnie pacjentowi, który otrzyma skierowanie na rezonans w zwykłym trybie, termin wrześniowy zostanie wyznaczony w trzech pracowniach w województwie, a cztery kolejne mogą zaproponować badanie w październiku, listopadzie i grudniu tego roku. Na badanie tomografii, w terminie na sierpień br., można się zapisać aż w połowie zakontraktowanych pracowni tomografii  w województwie.

Umowy ZOW NFZ z pracowniami tomografii  komputerowej i rezonansu magnetycznego zapewniają diagnostykę  pacjentom leczącym się w trybie ambulatoryjnym, w poradniach specjalistycznych, nieprzebywającym w szpitalu. Pozostałe badania diagnostyczne zakontraktowane przez  ZOW NFZ, takie jak echokardiografia płodu, endoskopia przewodu pokarmowego – gastroskopia i kolonoskopia oraz badania medycyny nuklearnej, także służą diagnostyce pacjenta leczącego się w trybie ambulatoryjnym, np. w poradni specjalistycznej. Skierowanie na takie badanie wystawia oczywiście lekarz specjalista pracujący w ramach umowy z Funduszem. Pacjent może wybrać pracownię (spośród zakontraktowanych przez NFZ), w której chce wykonać badanie.

Wszystkie pozostałe badania, służące lekarzowi specjaliście do zdiagnozowania i leczenia pacjenta, są finansowane w ramach porady specjalistycznej i odbywają się w miejscu wskazanym przez lekarza z poradni, która kieruje na badanie. Wykaz tych badań znajduje się w rozporządzeniu ministra zdrowia.

 Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności