Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

KOS-Zawał, Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po Zawale Serca

06.09.2019

Aktualizacja 16.12.2021
Aktualizacja 09.09.2019

Programowi KOS-Zawał - Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca poświęcona została konferencja prasowa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, w dniu 06.09.br, połączona z prezentacją pracy Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w tym szpitalu.     

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ Dariusz Ruczyński rozpoczął konferencję od omówienia dostępu do świadczeń kardiologii w województwie. Umowy z ZOW NFZ posiada 49 poradni kardiologicznych, 8 oddziałów kardiologii (Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin: Szpital Wojewódzki, Szczecin:109 Wojskowy, Szpital Kliniczny nr 2, Szpitala Wojewódzki na Arkońskiej i w Zdunowie; Szczecinek), 5 pracowni kardiologii inwazyjnej (Drawsko Pomorskie, Koszalin: Szpital Wojewódzki, Szczecin: Szpital Kliniczny nr 2, Szpital Wojewódzki na Arkońskiej; Szczecinek) oraz 2 ośrodki realizujące KOS-Zawał: Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie – od 1 stycznia 2018 oraz Drawskie Centrum Specjalistyczne – od 1 września  2019. Łączna kwota nakładów  ZOW NFZ na kardiologię wynosi 150 mln złotych. Dyrektor OW Funduszu wyraził nadzieję, że już wkrótce do dwóch ośrodków realizujących KOS-Zawał, dołączy trzeci – w Koszalinie.  

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak - konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, lekarz kierujący  Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie przedstawił prezentację obrazującą realizację programu i jego ewidentne osiągnięcia. Dane zebrane z różnych ośrodków prowadzących program wskazują, że w pierwszym roku po zawale pacjenci objęci programem są obciążeni  znacznie mniejszym ryzykiem zgonu, niż inni chorzy, objęci standardową opieką. W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala. Koordynacja polega na zapewnieniu pacjentowi świadczeń związanych z przebytym zawałem, zależnie od jego stanu zdrowia. Wprowadzenie skoordynowanej i kompleksowej opieki kardiologicznej po zawale mięśnia sercowego, opartej na wdrożeniu leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i monitorowaniu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem, ma na celu zapewnienie właściwego postępowania terapeutycznego nad pacjentami po zawale serca i właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej. Program obejmuje wszystkie świadczenia w zakresie kardiologii lub kardiochirurgii, związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie zawału mięśnia sercowego oraz - jeśli jest taka potrzeba - leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię (wszczepienie rozrusznika - urządzenia stymulującego pracę serca), kompleksową rehabilitację kardiologiczną - w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną opiekę specjalistyczną. Inne, ważne wnioski z realizacji programu przedstawione zostaną w osobnej informacji.

Dr hab. n. med. Jarosław Gorący, prof. PUM - konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, zastępca lekarza kierującego Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie przyznał, że podziela entuzjazm dla tego programu i cieszy go, że od 1 września ruszył kolejny ośrodek realizujący kompleksową opiekę nad pacjentem po zawale serca. Ważne, że są pieniądze na realizację programu, a także na dodatkowe premie za skuteczne przywrócenie zawałowca do aktywności i pracy zawodowej. Jednak najważniejszy jest wymiar społeczny opieki nad pacjentem kardiologicznym, bo przekłada się on na znaczne obniżenie śmiertelności pacjentów po zawale. Dzięki monitorowaniu przebiegu ich zdrowienia, kontroli, zaleceniom, edukowaniu i zachęcaniu pacjenta i jego rodziny do współpracy i wyboru zdrowego trybu życia,  udaje się podtrzymać sukces osiągnięty dzięki kardiologii inwazyjnej.

Program KOS-Zawał - Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca realizuje od 1 września br. Drawskie Centrum Specjalistyczne, jako drugie w  województwie - po Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie. Umowa na realizację programu została podpisana 29 sierpnia. Monika Podziewska, Prezes Zarządu spółki akcyjnej Szpitale Polskie, w których strukturze znajduje się Drawskie Centrum Specjalistyczne wyraziła podczas konferencji nadzieję na dobrą współpracę z SPSK2 w realizacji programu w zakresie kardiochirurgii oraz pracowni elektrofizjologii. Od lipca tego roku szpital w Drawsku Pomorskim ma oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej – warunek sprawowania skutecznej opieki nad pacjentem po zawale. Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej w oddziale stacjonarnym zapewnia, na podstawie umowy na podwykonawstwo, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu oraz Uzdrowisko w Kamieniu Pomorskim.

Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) został wprowadzony w październiku 2017 r. w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenie śmiertelności pacjentów po zawale serca. Przygotowały go: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologii. Zgodnie z  zasadami programu KOS-Zawał, jeżeli pacjent po zawale serca wróci do pracy w ciągu czterech miesięcy - to ośrodek, który go leczył otrzymuje dodatkowo finansową gratyfikację. Jest to swego rodzaju eksperyment wprowadzony po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Premia finansowa jest przyznawana ośrodkowi od razu, gdy lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy zawodowej pacjenta. W ramach programu można rozliczać wszczepienie urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki czy układy resynchronizujące serce. Pacjent ma 14 dni od wypisu ze szpitala, by zgłosić się na wizytę kontrolną, podczas której otrzyma szczegółowy plan leczenia oraz  terminy kolejnych badań i wizyt.

Na zdjęciach:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

 • Andrzej Różański - lekarz, zastępca dyr. ds. lecznictwa

 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak - konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, lekarz kierujący  Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

 • Dr hab. n. med. Jarosław Gorący, prof. PUM  - konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, zastępca lekarza kierującego Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 • Dariusz Ruczyński, Dyrektor  
 • Małgorzata Koszur, Rzeczniczka prasowa

Starostwo powiatowe w Drawsku Pomorskim

 • Mariusz Nagórski - Wicestarosta Drawski

Drawskie Centrum Specjalistyczne

 • Monika Podziewska, Prezes Zarządu Szpitale Polskie S.A.,   
 • Marzena Dzieża, Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego
 • Gustaw Nowakowski, kardiolog, Koordynator programu KOS - Zawał

 Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

 • dr n. zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka - Koordynator programu
 • mgr Przemysław Greszta, fizjoterapeuta

 Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności